International College, Chiang Mai Rajabhat University

วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม IC CMRU First Meet 2023 ต้อนรับน้อง ๆ Freshy 66 ของวิทยาลัยนานาชาติ เมื่อวันที่ 5 และ 12 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีคณาจารย์และรุ่นพี่ของแต่ละสาขาวิชาของวิทยาลัยนานาชาติร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ Freshy 66 อย่างสนุกสนาน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องชาววิทยาลัยนานาชาติ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภุสัสชิ กันทะบุผา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้ความรู้ความเป็นของของ วิทยาลัยนานาชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อีกด้วย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

x
Announcement
x
Announcement