รับสมัครนักศึกษาใหม่วิทยาลัยนานาชาติรอบรับตรง

ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 15 กรกฏาคม 2565

 

International College, Chiang Mai Rajabhat University recruits new students for Weekday Program for Academic Year 2022

From 20 June – 15 July 2022