International College, Chiang Mai Rajabhat University
🫰ขอแสดงความยินดี 🫰กับตัวแทนผู้เข้าประกวด IC Ambassador 2023 จากวิทยาลัยนานาชาติของเรา
🏅น้องมินนี่ อภัสรา แซ่ลี้ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดธุรกิจนานาชาติ
ที่ได้รับมงกุฏ CMRU Ambassador 2023🌟 ปีนี้ไปครอบครอง รวมถึงยังได้รางวัล CMRU popular vote 2023 และรางวัล Miss Congeniality 2023 อีกด้วย👍❤️
🏅น้องแมทธิว ธวัช มณีมัจฉา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดธุรกิจการบิน ที่ได้รับตำแหน่ง CMRU popular vote 2023💙❤️
🏅น้องเกม ภัชรพร หมื่นเทพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ที่ได้รับตำแหน่ง CMRU popular vote 2023🫰✨
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกท่าน สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ และผู้สนับสนุนการประกวด IC Ambassador 2023
x
Announcement
x
Announcement