ประชุมกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 4/2564

20 May 2021
IMG_0683

ประชุมกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 4/2564

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่