ประชุมกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 9/2564

28 October 2021
IMG_2504

ประชุมกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ /2564

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564

ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่