ประชุมกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 1/2565

27 January 2022
IMG_3830 (Medium)

ประชุมกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 1/2565

ในวันที่ 27 มกราคม 2565

ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่