หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ธัญลักษณ์ คำพรหม
อ.ธัญลักษณ์ คำพรหม

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

กมลวัน สังสีแก้ว
อ.กมลวัน สังสีแก้ว

อาจารย์

ณัฎฐา ศศิธร
อ.ณัฎฐา ศศิธร

อาจารย์

อนุสรา ศิริมงคล
อ.อนุสรา ศิริมงคล

อาจารย์

ภาณุพงษ์ อินต๊ะวงค์
อ.ภาณุพงษ์ อินต๊ะวงค์

อาจารย์

วีรวัส
อ.วีรวัส เลิศรมยานันท์

อาจารย์

Asnawi
Mr.Asnawi

อาจารย์

Leah
Leah Herrera Palaypayon

อาจารย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้! เราได้ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์และการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์นี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยปฏิบัติตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565
This website uses cookies to offer you a seamless experience. These cookies are essential for running our website and are key to providing you a smoother and more personalized experience. By using our website, you acknowledge that you have read and understand our cookie policy. Privacy policy