ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 รอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

18 July 2023

กระบวนการการสอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องดาวน์โหลด โปรแกรม Zoom และติดตั้งในอุปกรณ์ของตนเองให้เรียบร้อย โดยอุปกรณ์ที่ใช้จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาพและเสียง
  2. ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าร่วมโปรแกรม Zoom ตามรหัส Meeting ID และ Meeting Passcode อย่างน้อย 10 นาที ก่อนถึงเวลาสัมภาษณ์ โดยใช้รหัสด้านล่าง
  3. เมื่อเข้ายังห้องสัมภาษณ์แล้วให้เปลี่ยนชื่อตนเองตามสาขาวิชาที่สมัคร รายละเอียดดังต้อไปนี้
สาขาวิชารหัส
English for International Communication ProgramEIC
International Business Management ProgramIBM
Aviation Business Management ProgramABM
Business Chinese ProgramBC
Thai for Business Communication ProgramTBC

ตัวอย่าง

     นางสาวธัญญาลักษณ์ กินเยอะ สมัครสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น

BC นางสาวธัญญาลักษณ์ กินเยอะ เป็นต้น

  • ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอการยอมรับการเรียกเข้าสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom จากเจ้าหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่จะเรียกตามลำดับผู้สมัคร

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 931 0771 2512

Passcode: 438696

Online Interview International College, CMRU Academic Year 2023 Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/93107712512?pwd=c0tyMkxEYXFqdE1CVHkyTk50Nzl0Zz09

Meeting ID: 931 0771 2512
Passcode: 438696

ตารางการสอบสัมภาษณ์ แยกตามสาขาวิชา

เวลาสาขาวิชา
09.00 น. ZOOMสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
09.00 น. ZOOMสาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ
09.00 น. ZOOMสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
09.00 น. ZOOMสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
09.00 น. ZOOMสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

สำหรับนักศึกษาจีนที่ไม่สามารถใช้โปรแกรม Zoom ได้ ให้นักศึกษาทำการแอด WeChat เพื่อรับการสัมภาษณ์ ในวัน และเวลาดังกล่าว

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

ZOOM 9.00 am (Thai Time GMT+7)

NOName
1นางสาวอิสริยาภรณ์ ผดาศรี
2นางสาวชลธิชา คงเรือง
3MissShuoyu Zuo
4MissMoe Nadi Han
5MissCaiyi Yang
6MrBoqian Yin

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ

ZOOM 9.00 am (Thai Time GMT+7)

NOName
1นายวีรชัย อัครญาณวัฒน์
2นางสาวพิชญธิดา สีทีป
3นางสาวปราณปรียา จิตรกล้า
4นายชยพร เซียะ
5MissZin Nyein Aye
6MissYaping Yang
7MrYan Min Phuang
8MrXilong Li
9MissSein Mya Thway Phyu
10MrSai Than Zaw Htike
11MrSai Noom Han Pha
12MrSai Lu
13MrSai Kham Aung
14MrChhaymeng Chan

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ

ZOOM 9.00 am (Thai Time GMT+7)

NOName
1นางสาวอภิกษณา ชฎาสอาด
2นางสาวธีรณฎา เกศสาลี
3นายมนัสชัย มลิวัลย์
4นางสาวปาณิสรา สุภาอินทร์
5นายปฏิภาณ ธีรกานต์กูล
6นางสาวชลธิชา วงค์ชมภู
7นางสาวเพ็ญพิชา สุมนวิวัฒน์
5MissVachiraya Viboonma
9MissYidan Li
10MrYe Yint Htoo
11MrXin Yang
12MissWei Du
13MrSolomon Htoo
14MrSan Tun Naing
15MissNang Laung Hein
16MrMaunh Pyit Phyo
17MissLu Zhang
18MrLazing Brang  Nu Awng
19MissJialin Li

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

ZOOM 9.00 am (Thai Time GMT+7)

NOName
1นางสาวอาเหว่ย วงศ์ใหญ่
2นางสาวสุภาภรณ์ แซ่หยี
3นางสาวสุชานันท์ ปันอิน
4นายศุภณัฐ ไชยชนะ
5นางสาวพรไพรรินทร์ – ใจเดช
6นางสาวธันยมัย ตองอ่อน
7นายณัฐภัทร แซ่สมหวัง
8นางสาวณัฐพร คำวรรณ
9นางสาวณัชชา แซ่เกา
10นางสาวจุฑารัตน์ แสนเหลี่ยว
11นางสาวกิตติมา ศตพรพานิช
12นางสาวกิตติกา ศตพรพานิช
13นางสาวกนกอร แซ่เอี่ยง
14นางสาวเมธาพร แซ่ตัง
15นางสาวเบญญาภา ชัยรังษี
16MrYanggang Hao
17MissGuilin Bao

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

ZOOM 9.00 am (Thai Time GMT+7)

NOName
1นายศรวัสย์ รุ่งเรืองวงษ์
2MrYixuan Long
3MrYi Liao
4MrWenhan Yan
5MissWanqi Su
6MissRuonan Duan
7MissRuijia Lin
8MrQianbin Wang
9MrMugeng Yuan
10MissLingyan Wang
11MrJr-Rong Lin
12MissJiarui Xu
13MrJian Liao

Any further assist, please contact inter_admission@cmru.ac.th or call +66623104912

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้! เราได้ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์และการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์นี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยปฏิบัติตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565
This website uses cookies to offer you a seamless experience. These cookies are essential for running our website and are key to providing you a smoother and more personalized experience. By using our website, you acknowledge that you have read and understand our cookie policy. Privacy policy