ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และ ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

2-64-email-interview-TH_Page_1