ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และ ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และ ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom