Search
Close this search box.

วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับ เครือข่ายเขียวชมเมืองและสภาลมหายใจเชียงใหม่ ชวนแอ่ว “สี่แจ่งม่วนใจ๋ ไหว้สา 38 วัด”

1 June 2022
164741

วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับ เครือข่ายเขียวชมเมือง และสภาลมหายใจเชียงใหม่ ชวนแอ่ว “สี่แจ่งม่วนใจ๋ ไหว้สา 38 วัด”เพื่อฟื้นฟูเส้นทางท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขนส่งสาธารณะของเมืองเชียงใหม่ณ ในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2565ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfqTUhkvIYh…/viewform

*รับจำนวนจำกัด*

Announcement ลิงค์รูปภาพ