พิธีลงนามความร่วมมือกับ Mingalar Alliance Co., LTD

พิธีลงนามความร่วมมือกับ Mingalar Alliance Co., LTD

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Mingalar Alliance Co., LTD

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่