บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมอบรมออนไลน์เรื่องเทคนิคการเขียนงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ

25 May 2022

บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมอบรมออนไลน์เรื่องเทคนิคการเขียนงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565