การแต่งกาย (Student uniform)

เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและคุ้มครองมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญติความทเท่าเทียมทางเพศ พ.ศ.2558 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นั้นจึงให้นักศึกษาสามารถแต่งกายได้ตามเพศสภาพ หรือเพศภาวะ หรืออัตลักษณ์ของเพศของตนได้ เว้นแต่การแต่งกายของนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสาขาวิชา

ตัวอย่างการแต่งกายถูกระเบียบ

CMRU Dress Code

ผู้ชาย
 • เสื้อเชิตสีขาว
 • เน็คไทด์สีน้ำเงินเข้ม (สีกรมท่า) ติดเข็มตรามหาวิทยาลัย
 • เข็มขัดพร้อมหัวเข็มขัดมหาวิทยาลัย
 • กางเกงสแล็คสีดำหรือสีน้ำเงินเข้ม (สีกรมท่า)
 • รองเท้าหนัง, รองเท้าผ้าใบสีสุภาพ
*หมายเหตุ: นักศึกษาทุกคนจะได้รับแจกเข็มตรามหาวิทยาลัย, เข็มขัดพร้อมหัวเข็มขัดมหาวิทยาลัย
Male
 • White Shirt
 • Navy blue necktie with university badge
 • Belt with university belt buckle
 • Black or navy blue slacks
 • Leather shoes, sneakers (formal color)
*Remarks: All students will get a university badge, belt, university belt buckle
ผู้หญิง
 • เสื้อนักศึกษาหญิงสีขาว
 • ติดเข็มตรามหาวิทยาลัยที่หน้าอกซ้าย
 • เข็มขัดพร้อมหัวเข็มขัดมหาวิทยาลัย
 • กระโปรงสีดำหรือสีน้ำเงินเข้ม (สีกรมท่า)
 • รองเท้าคัทชูสีดำ, รองเท้าผ้าใบสีสุภาพ
*หมายเหตุ: นักศึกษาทุกคนจะได้รับแจกเข็มตรามหาวิทยาลัย, เข็มขัดพร้อมหัวเข็มขัดมหาวิทยาลัย
Female
 • White Shirt
 • The university badge is to the left chest
 • Belt with university belt buckle
 • Black or navy blue skirt
 • Black flats, black court shoes, sneakers (formal color)
*Remarks: All students will get a university badge, Belt, university belt buckle

ตัวอย่างการแต่งกายถูกระเบียบนักศึกษาการจัดการธุรกิจการบิน

Aviation Business Management Dress Code

นักศึกษาการจัดการธุรกิจการบินชาย
 • เสื้อเชิตสีขาว
 • เน็คไทด์สีน้ำเงินเข้ม (สีกรมท่า) ติดเข็มตรามหาวิทยาลัย
 • เข็มขัดพร้อมหัวเข็มขัดมหาวิทยาลัย
 • กางเกงสแล็คสีน้ำเงินเข้ม (สีกรมท่า)
 • รองเท้าหนังสีดำ
ABM Dress Code Male
 • White Shirt
 • Navy blue necktie with university badge
 • Belt with university belt buckle
 • Navy blue slacks
 • Black leather shoes
นักศึกษาการจัดการธุรกิจการบินหญิง
 • เสื้อนักศึกษาหญิงสีขาว
 • ติดเข็มตรามหาวิทยาลัยที่หน้าอกซ้าย
 • เข็มขัดพร้อมหัวเข็มขัดมหาวิทยาลัย
 • กระโปรงสีน้ำเงินเข้ม (สีกรมท่า)
 • รองเท้าคัทชูสีดำ
ABM Dress Code Female
 • White Shirt
 • The university badge is to the left chest
 • Belt with university belt buckle
 • Navy blue skirt
 • Black flats, black court shoes

ตัวอย่างการแต่งกายชุดปฏิบัติการทางการบินนักศึกษาการจัดการธุรกิจการบิน

Aviation Business Management Operation Dress Code

นักศึกษาการจัดการธุรกิจการบินปีที่ 2
ABM Dress Code
ชุดปฏิบัติการการบิน
ABM Operation Dress Code

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้! เราได้ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์และการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์นี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยปฏิบัติตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565
This website uses cookies to offer you a seamless experience. These cookies are essential for running our website and are key to providing you a smoother and more personalized experience. By using our website, you acknowledge that you have read and understand our cookie policy. Privacy policy