งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่

Date Post : 23/04/2558
Views : 900

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สาขาวิชาจีนธุรกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ ได้เข้่าร่วมงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ณ ห้องเชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน จากธนาคารและสถาบันการเงินรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 

 

 

 

 

 


แสดงความคิดเห็น