วิทยาลัยนานาชาติเดินสายประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Date Post : 13/09/2561
Views : 444

ประมวลภาพการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติตามโรงเรียนต่างๆ โดยครั้งนี้ประกอบไปด้วยโรงเรียนในเขตอำเภอฝาง ประกอบไปด้วย

- โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

- โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

- โรงเรียนรังษีวิทยา

-โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2561


แสดงความคิดเห็น