ปฏิทินวิชาการ / Academic Calendar

Academic Calendar
Thai
English
ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ 2566 (Academic Calendar 2023)
Download
Download
ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ 2565 (Academic Calendar 2022)
Download
Download
ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ 2564 (Academic Calendar 2021)
Download
ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ 2563 (Academic Calendar 2020)
Download
ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ 2562 (Academic Calendar 2019)
Download

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้! เราได้ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์และการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์นี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยปฏิบัติตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565
This website uses cookies to offer you a seamless experience. These cookies are essential for running our website and are key to providing you a smoother and more personalized experience. By using our website, you acknowledge that you have read and understand our cookie policy. Privacy policy