กิจกรรม ICE Breaker กิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

1 June 2021
2-3

กิจกรรม ICE Breaker

กิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

 และการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติ

ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 -16.00 น. ผ่านระบบ Facebook Live