ประชุมกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 3/2565

31 March 2022
IMG_5333 (Medium)

ประชุมกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 3/2565

ในวันที่ 31 มีนาคม 2565

ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่