อว 0612.12.03/064
สรุปโครงการพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเรื่องการจัดการงานสัมมนา “เส้นทางสู่การทำงานในอุตสาหกรรมการบิน”
การจัดการธุรกิจการบิน
Kanokwan Kadeedang
8 December 2023
อว 0612.12.06/015
ขออนุญาตเดินทางไปราชการ
ภาษาจีนธุรกิจ 
Tunyanusorn Suphasa
7 December 2023
อว 0612.12/654
ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 2/2566
หนังสือออกภายนอก
Tanangkorn Tanyakornpisit
7 December 2023
อว 0612.12/653
ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 2/2566
หนังสือออกภายนอก
Tanangkorn Tanyakornpisit
7 December 2023
อว 0612.12/652
ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 2/2566
หนังสือออกภายนอก
Tanangkorn Tanyakornpisit
7 December 2023
อว 0612.12/651
ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 2/2566
หนังสือออกภายนอก
Tanangkorn Tanyakornpisit
7 December 2023
อว 0612.12/650
ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 2/2566
หนังสือออกภายนอก
Tanangkorn Tanyakornpisit
7 December 2023
อว 0612.12/649
ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 2/2566
หนังสือออกภายนอก
Tanangkorn Tanyakornpisit
7 December 2023
อว 0612.12/648
ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 2/2566
หนังสือออกภายนอก
Tanangkorn Tanyakornpisit
7 December 2023
อว 0612.12/647
ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 2/2566
หนังสือออกภายนอก
Tanangkorn Tanyakornpisit
7 December 2023
อว 0612.12/646
ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 2/2566
หนังสือออกภายนอก
Tanangkorn Tanyakornpisit
7 December 2023
อว 0612.12.02/068
ขออนุญาตไปต่างประเทศ
การจัดการธุรกิจนานาชาติ
Jittikhun Niyomsiri
7 December 2023
อว 0612.12/645
ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 2/2566
หนังสือออกภายนอก
Tanangkorn Tanyakornpisit
6 December 2023
อว 0612.12/644
ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 2/2566
หนังสือออกภายนอก
Tanangkorn Tanyakornpisit
6 December 2023
อว 0612.12/643
ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/66
หนังสือออกภายนอก
Tanangkorn Tanyakornpisit
6 December 2023
อว 0612.12/642
ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 2/2566
หนังสือออกภายนอก
Tanangkorn Tanyakornpisit
6 December 2023
อว 0612.12/641
ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 2/2566
หนังสือออกภายนอก
Tanangkorn Tanyakornpisit
6 December 2023
อว 0612.12/640
ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 2/2566
หนังสือออกภายนอก
Tanangkorn Tanyakornpisit
6 December 2023
อว 0612.12/639
ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 2/2566
หนังสือออกภายนอก
Tanangkorn Tanyakornpisit
6 December 2023
อว 0612.12/638
ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 2/2566
หนังสือออกภายนอก
Tanangkorn Tanyakornpisit
6 December 2023

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้! เราได้ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์และการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์นี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยปฏิบัติตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565
This website uses cookies to offer you a seamless experience. These cookies are essential for running our website and are key to providing you a smoother and more personalized experience. By using our website, you acknowledge that you have read and understand our cookie policy. Privacy policy